Sık KuLLanıLanLara EkLe   AçıLış SayFaN Yap
- -
- -
 
 
..wWw.iLahiciLer.CoM.. Türkiye'nin 1 numaraLı onLine iLahi dinLeme portaLına hoşgeLdiniZ..

MEZHEPLER

    Mezhepler nasıl ve ne zaman doğmuştur?

    Peygamberimiz (S.A.V.) hayatta iken herhangi bir mezhebe ve müctehide ihtiyaç duyulmuyordu. Çünkü peygamberimiz doğrudan meseleleri ve ilgili hükümleri asil kaynağından, yani VAHY'den aliyordu. Dünya islerinde Peygamberimizin (S.A.V.) bazen kendi görüsünü ortaya koyduğu vakidir. Yani bazi hususlarda kendileri içtihad ederlerdi. Ancak dini konularda buna gerek duyulmaz, Cebrail'in vahiy indirmesi beklenirdi.

    Ashab devrinde de içtihada gerek görülmediği gibi, mezheplere lüzum hissedilmemiştir. Ashab'dan biri karşısına çıkan bir mesele hakkında kendinde bir çözüm bulamadığında, onu arkadaşlarına sorar, doğruyu öğrenip öylece cevap verir veya meseleyi çözerdi. Ancak Ashab-i Kiram fethedilen İslam ülkelerine dağılıp her biri gittiği ülkede İslami yayarken ancak kendi bildiklerini öğretebildi. Zamanla İslam Devletinin sınırları genişlemiş, ashab azalmış ve yeni yeni meseleler ortaya çıkmış, böylece farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır.

    Tabii'nin devrine gelindiğinde ise meselenin önemi kavranmış ve ümmeti dinin kaynağında birleştirip Vahdet'i sağlamak için Peygamberimiz (S.A.V.)'in hadislerini toplama, tasnif, tahlil, birbirleriyle ve Kur'an ile karsılaştırmak suretiyle hüküm çıkarma çalışmalarına girişilmiştir.

    İste atılan bu ilk adımla birlikte ilim adamları kollarını sıvayarak ise koyulmuştur. Ancak kendine güvenen ilim adamları bu ise koyulurken "biz bir mezhep kuruyoruz, siz de bize uyacaksınız" diye bir fikir, bir öneri ortaya atmak söyle dursun böyle birsey hatırlarından bile geçmemiştir. Su da unutulmamalıdır ki, mezhepler arasındaki görüş ayrılıkları teferruat meselelerde olup, dinin zaruri hükümlerinde ve te'vili mümkün olmayan "muhkemat"ta bütün hak mezheb alimleri ittifak içindedirler.

    Mezhepler arasındaki farklılığın sebepleri nelerdir?

    Sadece fer-i meselelerde olan farklılığın bazı sebeplerini su şekilde sıralamak mümkündür:

   A. Ayetlerden kaynaklanan farklılıklar:

- Bazı ayetlerde kelimelerin mecazi veya hakiki manada kullanılıp kullanılmadığının farklı anlaşılması 
- Bir kelimenin birden fazla manaya gelmesi 
- Ayette bir tahsisin olmaması. Yani yapılacak ise bir sınırlamanın getirilmemesi 
- Emir ve nehiy ifadelerinin gerçek manada kullanılıp kullanılmadığı hususu 
- Ayetlerdeki meselelerin net bir şekilde ortaya konmamasının hikmeti kulların akıllarını kullanmaya teşvik için olabileceği gibi Rabbimizin kullarına karsı kesin ve zorlayıcı bir çizgi çizmek yerine biraz esneklik bırakmak suretiyle rahmet ve merhametli olusu da olabilir. 

    B. Hadislerden kaynaklanan farklılıklar:

    Lügatten kaynaklanan farklı anlayışlar. Arapça'nin çok ince bir lisan olması hasebiyle bir kelimenin bir harekesi manayı değiştirir. Bir hadis birkaç okuyuş sekliyle rivayet edildiğinde imamların bunlardan birini tercih etmesi farka yol açar. 
 

    Mana ile rivayet caiz olduğu için bazı hadisler tamı tamına Peygamberimizin ağzından çıktığı sekliyle değil de mana ile rivayet edilmiştir. Ancak ravilerin ayni manaya geldiği düşüncesiyle önem vermediği bir kelime bazen ayni hadisten farklı hükümlerin çıkmasına sebep olmuştur. 

    İmamların hadisleri anlamada birbirinden farklı olması. Bu, ya hadisin çok manaya gelmesinden ya da imamların anlayış seviyesinin farklılığından kaynaklanır. 

- Ayni meselede farklı iki hadisin bulunması ve imamların bunları değerlendirerek bir hüküm çıkarması 
- İmamların hadis bilgisinin farklı farklı olusu 
- Peygamberimizin davranışlarının farklı anlaşılması 
- Hadiste kastedilen mananın anlaşılmaması 
- Hadisin sahihliğini tespitteki metotların farkli olusu ve zayıf hadisle amel edilip edilemeyeceği konusundaki görüş ayrılıkları 
- Bunların yanında örf ve adetin fetvaların verilisindeki tesiri, sahabe sözlerine itibar edip etmeme ve değişik fetva metotları farklı görüşlerin oluşmasına neden olmuştur. 


(RIBAT DERGISI, Yil:15, Sayı:170, Şubat 1997, "Fikih Kaideleri" kösesinden alınmıştır.)

 
 

Değerli ziyaretçilerimiz;
Bu hizmeti sizlere sunmamızdaki asıl amacımız,sizlere bu güzel eserleri tanıtıp içlerinden beğendiğiniz sanatçılarımızın eserlerini almanıza vesile olmaktır. Tanıtım amaçlı parçalar yayınlıyoruz.Yine de burada eserleri tanıtılan sanatçıların istekleri halinde söz konusu dosyalar siteden kaldırılacaktır.
Bu sitede hakları olan (başta sanatçılarımız olmak üzere)  ve emeği  geçen herkese Teşekkürlerimizi sunuyoruz. UnutMayınız ki SizLer destek oldukça bu güzel ilahilerin devamı gelecektir.

  islami sohbet ilahi dinle ilahiler ilahi dini sohbet islam

 

© copyright 2008-2009 iLahiciLer.CoM Desing By ZaLiM